Tue Ilja Janitskinin vaalikampanjaa!

ILJA JANITSKIN PRESIDENTIKSI

Vaalituki maksetaan seuraavalle tilille:

Saaja: Keskimäki Tiina (vaaliasiamies)
Pankki: Nordea
BIC: NDEAFIHH
Tilinumero (IBAN): FI33 1470 3500 8463 43

Kirjoita viestikenttään:

Janitskinin kampanjatuki
*Rahoittajan tiedot*
(Yksityinen: etunimet, sukunimi sekä kotikunta)
(Muut: yrityksen tai yhdistyksen nimi sekä Y-tunnus tai rek. nro)


Suomen vaalirahoituslain mukaan yksityisen henkilön rahoittaessa presidenttiehdokasta alle 1 500 €:n suuruisella summalla julkaistaan rahoittajan nimi vain, kun hän sitä nimenomaan haluaa. Jos siis haluat, että nimesi julkaistaan, kirjoitathan asiasta tilisiirron Viesti-kenttään. 

Rahoituksen ollessa 1 500 euroa tai enemmän taikka kun rahoittaja on muu kuin yksityinen henkilö julkaistaan rahoittajan tiedot automaattisesti. (Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 6 §)


Vaalirahoituksella tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön ehdokkaalle antamaa raha-, tavara- tai palvelusuoritusta, jolla katetaan vaalikampanjakuluja aikavälillä kuusi (6) kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi (2) viikkoa vaalipäivän jälkeen riippumatta siitä, milloin kuluista maksetaan. (Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 2 §)
Seuraavan presidentinvaalin vaalipäivä on 28.1.2018.

Kaikki lahjoitukset ovat tervetulleita; yksityisten henkilöiden, yritysten tai järjestöjen edustajien. Ulkomaista tukea voi kuitenkin myöntää vain yksityisenkilö. (Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 4 §)

Advertisements